dr inż. Szymon Głowacki

Dyscypliny KBN: Inżynieria rolnicza
Specjalności: suszarnictwo
Stopień naukowy: dr inż

Zainteresowania naukowe:
Zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, suszenie i jakość wysuszonego materiału, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |